docksta35 monteradny

Dockstavarvet.
Nylackering av båt på Dockstavarvet och Interceptor 20.