DOCKSTA 20150429 Man svetsar vid Dockstavarvet.

 

Dockstavarvet.
Sjöfartsverkets mätbåt Gustaf af Klint och man vid svetsning på Dockstavarvet.