hansdammsuger

Hans & Camilla.
Att äga en träbåt är inte enbart att vara båtägare, det är en livsstil.
1967 köpte Hans sin båt som han döpte till Camilla, det var den vackraste båt han sett. Aldrig har han sett en finare båt sen dess heller, fastän han både före och efter sitt köp då och då tittat på andra båtar så var ingen lika fin som Camilla.
”Hon har blivit ett slags skötebarn” sa Hans. ”Ett substitut för något, fast… det kan det ju aldrig vara”.
Hans hade aldrig någon familj så Camilla var oerhört viktig för honom och han tillbringade otaligt många timmar med henne sommar som vinter.
Hans gick bort 82 år gammal och Camilla finns inte mer, ingen var intresserad att förvalta henne vidare.