STOCKHOLM 20080704 Mara Lee, författare. ***BES ALT FOR DAMERNE*** Foto: Mats Andersson / SCANPIX / Kod 62210

Mara Lee, författare.