kirurg2

Dagens Medicin.
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.