Tidningen Vi

Jan och Per Broman, grundare av Fotografiska museet i Stockholm.