Dagens Nyheter
Anja Fjellgren Walkeapää är renskötare i Mittådalens sameby.
Hon har aldrig polisanmält händelser som skulle kunna
klassas som hatbrott eftersom hon är osäker på vad en
anmälan skulle kunna leda till.