Dagens Nyheter

Reportage från NorthX Biologics i Matfors som erbjuder tjänster och stöd vid utveckling
av biologiska läkemedel som används i vacciner och genterapi.