Dagens Nyheter
Porträtt på Sara Skott, docent i kriminologi.